Tuote ominaisuudet

Meitä ympäröivien materiaalien ja tuotteiden valmistuksessa käytetään useita kemiallisia aineita. Tämä koskee kaikkea rakennusmateriaalista, huonekaluista ja tekstiileistä lasten leluihin ja puhdistusaineisiin. Monet näistä kemiallisista aineista voivat muuttua kaasumaisiksi ja vaikuttaa sisäilman laatuun.

Sisäilman kemikaalit voivat vaikuttaa limakalvoihin ja aiheuttaa terveyshaittoja. Markkinoille tulee jatkuvasti uusia kemikaaleja/materiaaleja, joiden terveysvaikutuksia ei ole tutkittu tai niitä ei tunneta. Monet sisäilman kemialliset aineet voivat myös reagoida ilman hapen kanssa ja muodostaa lisää ärsyttäviä aineita.

Valitse mahdollisuuksien mukaan ympäristölle ja terveydelle ystävällisiä tuotteita. Ole tietoinen siitä, mitä otat sisään taloon. Pyydä dokumentointia terveydelle ja ympäristölle vaarallisista aineista.

 

Danish Indoor Climate Label    NAAF